http://www.attarishafa.com

 
 
صفحه اصلی كاتالوگ حساب کاربری شما سبدخرید

117 تقويت مو و پرپشت كردن آن - ضخیم کردن مو و قطع ریزش مو )


attarishafa.com

مشاهده تصوير(هاي) بزرگ

كد: 117

قيمت: 35,000 ت
 
توضيحات
معرفی به دوست
نظرات


Baldness pattern 

تقويت مو و پرپشت كردن آن - ضخیم  کردن تار  مو  و قطع ریزش مو )(درمان قطعی  و کاملا موثر  )

 

روغن مار احدیا -  ترفاس -  روغن آس-  تغان وحشی - افسنطین رومی - روغن زیتون  انفا - تودری ابیض - خربق سیاه -  دارشعشان -  درمنه - روغن بلسان - اوهیره هندی - پرسیاوشان - بلاسقیس - قصیصه -  کرک جرواش - کنین - کومکات  - لیلکی سه خار  - محلب - بکام - ویشا بلند - مازو سفید - عسل بلادر - نبات نار

بخشی از اقلام گیاهان  ذکر شده در ترکیب دارو استفاده شده است

 • . طول درمان از 4 تا 8 ماه بسته به  خالی بودن کف سرافراد  می باشد .که هر دوره دارو یک ماهه است جهت توضیحات  بیشتر به نوع دارو و طول درمان می توانید با ما تماس  بگیرید تلفن   02166595091

داروها

 • در ماه اول استفاده  از داروی کد 140    که از ترکبیات  پودر گیاهی و بصورت ضماد به سر استفاده می شود (به مدت یک هفته  ) در مرحله دوم استفاده از داروی  کد 117 که از ترکیب روغنی  های گیاهی  و صمغ  و قسمتی از گیاهان  می باشد  روزی یک  بار به  بیخ موها  با دارو آغشته می شود که  در این دوره  ریزش مو کم شده و باعث بلغمی شدن پیاز  می گردد
 • در ماه های بعد   استفاده از داروی کد 117  ترکیب  روغنهای گیاهی که  بعد پایان یافتن  مرحله اول از آن استفاده و آنرا به کف سر ( بیخ مو )  مالیده میشود  روزی یک مرتبه   که این دارو باعث پرپشتی موها و تقویت و سرعت رشد موها بهتر  و ریزش مو  را قطع می کند ( بسته به خالی بودن کف سر  مرحله دوم از 3 تا 5 ماه باید استفاده شود )
 • توجه آنکه کسی که درصد کمی از موها کم پشت شده باید حتما این دوره را 4 ماه استفاده کند و اگر تصمیم با استفاده  آن در طول 4 ماه را ندارد خریداری دوره اول نیز  بیهوده می باشد 
 •  
 •  

   

   

 •  
   

   

 • مو چیست و چگونه پدید می آید ؟

   

  طبق نظر شیخ الریس ابو علی سینا  مو ماده بخار دودی شکل در سوراخ ریز پوست منعقد می شود و مواد امدادی از بدن به آن می رسد و موی از آن می روید .بویژه اگر رطوبت داخل بدن نه آبی باشد نه گلی ، بلکه رطوبت لزج باشد ، مو را بهتر می رویاند و دیر میریزد . حکایتش همان حکایت دختان چرب است که برگ ریزان ندارند . لیکن در اینجا میخواهیم آرایش متعلق به مو راشرح دهیم . چگونه گوهر مو ی را تقویت کنیم که بروید  یا ریزش مو را علاج کنیم ؟مو را چگونه بیشتر از آن کنیم که هست یا نازکی  بر لازم آن را چگونه کلفت نماییم  ؟ 

  از میا ن رفتم مو

  اگر مو میریزد یا تنک و کم پشت می شود سبب های متعدد می تواند در آن دست داشته باشند

  سبب در ماده رویش مو است .

  سبب جای است  که مو در آن می روید .

  سب اول که گفتیم در ماده رویش مو است چند جهت دارد .

  1 – چیزی سب شده است که ماده رویش مو نمو نکند ، کم شود  و یا بکلی از اثر بیافتد  ، و  زیر فشار پوشش رستنگاه  مو قرار بگیرد .

  2- سبب چیزی است که مزاج ستنگاه مو را تغییر داده و مزاج طبیعی خارج کرده است .شاید سبب از زیر فشار پوشش قرار گرفتن و نغییر مزاج رستنگاه مو نیست اما گوهر آفرینش مو خود به خود کم و اندک است . یعنی بخار دودی که یاد شد . مثلا در کودکان و در زنان بسیار کم است ، زیرا به حد زیاد بخار تر و مرطوب دارد  و این بخار کمتر به بخار دودی تبدیل می شود .  و می دانیم که بخار نسبتا  خشک سبب رویش مو می شود ، از این رو در کودکان و زنان موی ریش نمیروید .

  ماده بخار دودی – که گوهر آفرینش مو است – بوده و از بین رفته است ، که انرا سبب روی  آور  از خارج بدن تعبیر کردیم . منظور  مثلا بیماریست . کسانی که مدتها بر بستر بیماری بیماری سخت بوده اند و از بیماری شفا میابند ، اما موی سر را از دست یا کم شده است . سبب در این حالت بدون غذا ماندن مو است . مو همان حکایت گیاه را دارد اگر آبیاری نشود و ماده تغذیه را دریافت نکند  میخشکد و میریزد و دوباره سر بر نمی آورد . مثال دیگر انکه مرد یا پسر بچه ای هست که مو دارد یا استعداد مو درآوردن  در رخسار دارد ، او را اخته می کنند یا موی ریش  و سیبیلش نمی روید اگر بچه باشد یا اکثرا کوثه شده و اگر مو درآورده باشد . چرا ؟زیرا از اثر اخته شدن بدنشان بلغمی و سرد مزاج می شود و با مزاج بدن زنان که تر و سرد مزاج هستند شباهت پیدا میکنند . و از آن سو  آب پشت در آنها تکوین میابد ولی مطرف ندارد و در نتیجه بر هم انباشته می گردد و سرد می شود . این سرد مز اجین به اندامان  بسیار ارزنده بدن سرایت می کند و آنها نیز سرد میشوند و از سردی زیاد رطوبت های بدن چنان که لازم است و باید که برای تحویل شدن به ماده بخار دودی و رویاندن موی تحلیل بیرونند تحلیل نمیروید  از رطوبتی بودن زیاد شان نمی کاهد و آنچه احیانا تحلیل می رود از آنجا که بسیار کم مایه است در سوراخهای پوست نمی ماند و اگر بماند چندان نیست که بتواند گوهر رویش مو گردد . این حالت نسبت به موی سر برای کسانی رخ میدهد که امامه بزرگ و سنگین به طور دائم بر سر دارنند رطوبت داخل آن سامانه منافذ تحلیل رفتن و بخار دودی تبدیل شدن را نمیابد ، ناچار میبینید سرشان مو ندارد یا کم دارد یا بوده و ریخته است .

  یکی دیگر از سبب های نماندن مو در طبیعت نهفته است ، طبیعت به حالتی در امده است که به رویش مو و آفریدن گوهر مو نمی تواند کمک برساند . که این حالت چند جهت دارد مثلا در مورد سر طاس .

  .

  1        - ماده رویندن مو  کم شده است و چندان نیست که موی از ان بروید .

  2         - مغز از دیواره کاسه سر دور شده و پایین تر از  آن قار گرفته  و این فاصله تا حدی است که مغز نتواند مستقیما غذای موی را چنانچه شاید و باید به همسایه خود برساند و آن هم به نوبه خود موی را برویاند .

  یکی دیگر از سبب های کم شدن یا نماندن مو در خود جایگاه رویش مو نهفته است ، که آن هم سه صورت احتمالی دارد .

  1 – جایگاه در حالتی است که ماده گوهر آفرینش بدن  افرینش بدان نمیرسد و در ان نفوذ نمی کند .

  2– ماده گوهر رویش مو به جایگاه سزاوارش نفوذ می کند اما درآنجا نگهدای نمیشود و دفع میگردد .

  3 – گوهر ماده رویش مو به جایگاه لازم میرسد و باقی میماند اما فاسد می شود و موی از ان نمروید .

  حالت اول که گفتیم گوهر رویش مو به جایگاه لازم نمیرسد وقتی است که سوراخهای ریز پوست مسدود شوند

  چرا مسدود میشوند ؟ 

  الف . ماده رطوبتی تحلیل رفته از بدن که باید قسمتی از آن بخشکد و به بخار دودی تبدیل شود تا گوهر  آفرینش موی گردد زیاد از حد لازم خشکیده و بسیار لزج شده و به جای اینکه به داخل مسام نفوذ کند و در زیر پوست  جای خود را  در یابد به دهانه سوراخ می چسبد و مسدودش میکند و سر طاسی را به ارمغان می آورد . که این حالت زود خشک شدن و یا زود تر خشک شدن در کسانی دارایی مزاج گرم بیشتر است ، اشخاص گرم مزاج که امادگی سر طاس شدن دارنند  موی بدن و بویژه موی سینه شان زیاد است . کار حرارت مزاج است که از بالا می خشکاند و در پایین تر می رویاند . این نوع از گرم مزاجان سر طاس موی سرشان اکثرا به آسانی از بیخ بر می آید  و کنده می شود  و موهای که در برچیدن سرسخت هستند در اقلیت قرار دارنند .

   

  ب . شاید سابقا زخم چرکین در سر بوده و اثراتی از خود به جا گذاشته است ماده گوهر رویش مو از این اثر عبور نمی کند وبه بالا می چسبد و سوراخهای ریز پوست را مسدود می گرداند که حالت کچلی  ( کل شدن ) از این قبیل است .

  در حالت دوم گوهر اتریش مو به جایگاه مخصوص می رسد  اما نمیتواند باقی بماند  و بیرون می آید و فرصت موی  ساختن نمیابد زیرا :

      الف . گشادی بیشتر از حد لازم سوراخهای ریز  پوست  و تخلخل بیش از حد لازم پوست استعداد در خود نگه داشتن ماده گوهر مو را از آن گرفته است . کسانی را که ببینی کوسه هستند و موی ریششان اصلا نیست یا هست و تنک و کم و لکه لکه به همین درد مبتلا هستند . این اشخاص که پوست متخلخل و سوراخ گشاد دارند بقیه موهای بندنشان  نازک و باریک است و به آسانی برکنده می شوند

     ب . سوراخهای ریز پوست تنگ تر  از حد لازم و طبیعی است که حالت را در سالخردگان که دورهای پایانی عمر  را می گذراند  مشاهده می کنید . رطوبت مزاج کافی داشته اند و از اثر پیر شدن در کهن سالی به خشک مزاجی  مبتلا گردیده اند . در نتبجه حرارت بدن کم شده است و خشکی مزاج سوراخ ریز پوست را ترنجانیده است و منفذی نمانده که مو از آن سر برآورد یا بسیار تنک شده . بنابراین یا مو نیست و یا اگر هست بسیار نازک .

   

  حالت سوم که گفتیم ماده گوهر مو به جایگاه مخصوص می رسد باقی میماند اما فاسد می شود چندین سبب دارد .

  الف . خلت بد جنس و پلید در جایگاه رویش مو کمین کرده و همین که گوهر مو با وی برخورد کرد تباه و فاسد می شود چنانکه در بیماریهای داءالحیه  ( درد مار یا ریزش مو و پوسته انداختن ) و داءالثعلب ( درد روباه یا ریزش موی بدون پوسته اندازی  مولیسک  ) دیده می شود

  ب . قرحه یا زخمهای بد خیم  خوره ای سبب فاسد شدن گوهر آفرینش موی می شوند چنانکه در بعضی از حالات کچلی مشاهده می گردد .

  سر طاسی بسیار ثعب العلاج است هر چند احتمال دارد که وقتی هنوز شروع نشده یا شروع شده و زود به معالجه اش بپردازنند و به تاخیر نیافتد بتوان از ان پیشگیری کرد .

  بقراط حکیم می فرماید ( کسی سرش طاس شده بود به بیماری پاغر مبتلا شد و موی بر جای طاس شده باز روید )

   

   

  ساختمان مو و پوست سر

   

  پوست سر دارای همان ساختمان کلی پوست سایر نقاط بدن است ولی چند خصوصیت منحصر به فرد را در پوست سر نسبت به پوست کل بدن مشاهده می کنیم.

  1- تعداد زیادی فولیکول های مو و ضخیم بودن آن

  2- تراکم بسیار زیاد غدد چربی و اندازه بزرگتر این غدد نسبت به سایر نقاط بدن

  3- تراکم بسیار زیاد غدد عروق و اندازه بزرگتر این غدد نسبت به سایر نقاط بدن

  4- شبکه متراکم و به هم پیوسته عروقی که تغذیه و حیات مو های سر را به عهده داشته و برای ادامه حیات مو ها ضروری است.

  5- شبکه به هم پیوسته و متراکم عصبی که هم شامل اعصاب حسی بوده وهم شامل اعصاب حرکتی که حرکت ماهیچه های موجود در زیر پوست را باعث می شود.

   

  •  
   داروها
  • در ماه اول استفاده  از داروی کد 140    که از ترکبیات  پودر گیاهی و بصورت ضماد به سر استفاده می شود (به مدت یک هفته  ) در مرحله دوم استفاده از داروی  کد 117 که از ترکیب روغنی  های گیاهی  و صمغ  و قسمتی از گیاهان  می باشد  روزی یک  بار به  بیخ موها  با دارو آغشته می شود که  در این دوره  ریزش مو کم شده و باعث بلغمی شدن پیاز  می گردد
  • در ماه های بعد   استفاده از داروی کد 117  ترکیب  روغنهای گیاهی که  بعد پایان یافتن  مرحله اول از آن استفاده و آنرا به کف سر ( بیخ مو )  مالیده میشود  روزی یک مرتبه   که این دارو باعث پرپشتی موها و تقویت و سرعت رشد موها بهتر  و ریزش مو  را قطع می کند ( بسته به خالی بودن کف سر  مرحله دوم از 3 تا 5 ماه باید استفاده شود )
  • توجه آنکه کسی که درصد کمی از موها کم پشت شده باید حتما این دوره را 4 ماه استفاده کند و اگر تصمیم با استفاده  آن در طول 4 ماه را ندارد خریداری دوره اول نیز  بیهوده می باشد

   

   

   

 •  

   

   

    
  *
    
    
  *

  لطفا صبر كنيد...

  برای تکمیل سفارش پرداخت نهايي را کلیک کنید